Anasayfa | Site Haritası | İletişim

Yurdumuzdan Yararlanma Koşulları

       * Üniversite veya yüksekokul öğrencisi olup, bunu okuldan alacağı öğrenci belgesi ile kanıtlamak


    * Herhangi bir suçtan hükümlü olmamak, bunu ilgili makamlardan alacağı belgeler ile kanıtlamak
      
    * Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğunu sağlık kuruluşlarından alınacak raporlar ile kanıtlamak
       
    * Öğrencilikten başka bir iş ile meşgul olmamak
       
    * Öğrenim yılı içerisinde disiplinsiz hareketleri ile huzursuzluk yaratmamış olmak
       
    * Yurt içerisinde siyasi ve irticai faaliyetlerde bulunmamak 
      
    * Yasal olmayan örgütlerle ilişkisi bulunmamak    
   
    * Yabancı uyruklu öğrencilere uygulanacak sistem ve yurda alınacak yabancı uyruklu öğrenci sayısı Yurt Yönetim Kurulu tarafından belirlenir 
      
    * Yurtta kalmaları yetkili ve ilgili makamlarca sakıncalı bulunmamak (Yurt Yönetim Kurulu yurtta kalması sakıncalı öğrencilerin yurda alınmalarını yasaklayabilir veya yurt ile ilişkilerini kesebilir)

    * Herhangi bir suçtan hüküm giymiş veya haklarında kovuşturma açılmış bulunan öğrencilerin - affa uğramış olsalar dahi - yurda alınıp alınmayacakları Yurt Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanır


Öğrenci Kayıt-Kabul İşlemleri

Kesin kayıt için gerekli belgeler;

Türk Öğrenciler İçin;

   1. Öğrenci bilgi formu 
      
   2. Veli (aile reisi) izin belgesi
       
   3. Öğrenci velisine ait taahhütname  
     
   4. Öğrenci taahhütnamesi       

   5. Öğrenim kurumuna veya eğitim programına kayıtlı olduğuna veya kayıt yaptırdığına dair onaylı ve fotoğraflı belgenin fotokopisi    
   
   6. Öğrenciye ait onaylı, fotoğraflı nüfus cüzdanı örneği
       
   7. İkametgâh belgesi  
     
   8. Sağlık durumunun toplu yerlerde yaşamaya elverişli olduğuna dair doktor raporu 
      
   9. Savcılık veya adli sicilden alınacak iyi hâl belgesi
       
  10. Her öğrenci için 2 vesikalık fotoğraf

Aklınıza Takılanları Sorun